Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete

Eskilstuna Fria Förskola bedriver ett systematiskt kvalitetsarbete med syfte att synliggöra vad vi gör, varför och vad det leder till genom att planera, följa upp, analysera, dokumentera och utveckla verksamheten. Genom vårt systematiska kvalitetsarbete kan vi säkerställa att alla barn får den utbildning de har rätt till. Genom att systematiskt utvärdera och analysera våra förskolor kan vi upptäcka våra framgångsfaktorer och våra utvecklingsområden. ​Det ständiga arbetet med att utveckla verksamhetens kvalitet bedrivs i en cyklisk process som innehåller faserna i modellen nedan. ​


I allt vi gör finns ett medvetet tänk om varför vi gör det och vad vi vill uppnå. I efterhand reflekteras det kring hur det blev och vad vi kan ta med oss till nästa gång för att verksamheten på våra förskolor ständig ska förbättras och utvecklas.