Arbetsroller

Arbetsroller

Rektor

Rektorn leder förskolans utbildning och har ansvaret för förskolans kvalitet.


Rektorn ansvarar, i ett nära samarbete med biträdande rektorer och förskollärare, för att utbildningen utformas så att alla barn ges möjlighet att utvecklas i enlighet med styrdokumenten för förskolan.


Rektorn ansvarar också för att samtliga medarbetare har en god arbetsmiljö med rätt förutsättningar för att kunna genomföra sitt arbete utifrån aktuella lagar och riktlinjer.

Biträdande rektor

Biträdande rektor har ett delegerat ansvar för två förskoleenheter och har, i ett nära samarbete med rektor och förskollärare, ansvar för att utbildningen utformas så att alla barn ges möjlighet att utvecklas i enlighet med styrdokumenten för förskolan.

Förskollärare

Undervisningen i förskolan sker under ledning av förskollärare. Förskolläraren ansvarar för utveckling av undervisningen och lärmiljöerna på förskolan samt att undervisningen planeras och genomförs med  utgångspunkt i läroplanen för förskolan. 

Platsansvarig

Platsansvarig bistår biträdande rektor i frågor som rör planering och organisering av den dagliga logistiken.

Kock

Kocken ansvarar för att laga näringsrik och god mat med stor variation och har ett nära samarbete med barn och pedagoger.

Barnskötare

Barnskötare medverkar vid det systematiska kvalitetsarbetet samt deltar i det pedagogiska arbetet i barngrupperna. 

Assistent

Assistenten hjälper till med delegerade sysslor i såväl kök som med lokalvård.

Lokalvårdare

Lokalvårdaren ansvarar för en god och hygienisk inomhusmiljö på förskolan.