Lärmiljöer

Lärmiljöer

Våra lärmiljöer är medvetet planerade utifrån våra mål och utformas som sociala mötesplatser som lockar till lek och lärande. Miljöerna är tillgängliga, stimulerande och utmanande för barnen.​


Vi ser våra lärmiljöer som ett viktigt redskap för barnens utveckling och lärande. Vi arbetar därför aktivt med att planera och organisera våra lärmiljöer för att tillgodose barnens intressen och behov och för att alla barn ska må bra, utmanas och utvecklas på förskolan.