Lediga tjänster

Lediga tjänster

Vi söker Kock.


Att jobba hos oss

Samtliga arbetstagare förväntas bidra till en positiv arbetsmiljö och ett gott arbetsklimat där vi visar respekt för varandras olikheter. ​Alla arbetstagare ska vara lyhörda gentemot varandra, barn och vårdnadshavare och ha ett tillmötesgående förhållningssätt. Alla arbetstagare förväntas att engagerat bidra till gemensamma målsättningar. Ett välutvecklat och fungerande samarbete är en förutsättning för en effektiv verksamhet. Samtalsklimatet ska vara öppet och konstruktivt. ​


Samtliga anställda på Eskilstuna Fria Förskola är i alla sammanhang en representant för företaget och förväntas representera företaget på ett positivt sätt. Samtliga arbetstagare har en skyldighet att under och efter tiden som anställd agera lojalt och diskret i frågor som rör företaget, verksamheten och andra berörda personer. ​