Måltider

Måltider

Måltiderna är en viktig del av vår verksamhet. Vi vill genom måltiderna skapa en positiv upplevelse kring mat och hälsa och arbetar därför med Sapere som handlar om att barnen får utforska maten med alla sina sinnen.​


Vi vill att måltiderna bidrar till att barnen får varierade smakupplevelser och ett intresse för hållbara matvanor. Vi tror att goda och bra måltider ger pigga och glada barn med bra förutsättningar att utvecklas, leka och lära.