Föräldrasamverkan

Föräldrasamverkan

Vi månar om ett nära och gott samarbete mellan förskola och hem och utöver den dagliga kontakten erbjuder vi även föräldramöten, utvecklingssamtal, drop-in samt jul- och sommaravslutningar. ​


Vi tycker att det är viktigt att du som förälder får insyn i ditt barns vardag. Vi använder oss därför av det digitala verktyget Tyra som ger oss möjlighet att via bloggfunktionen och barnets enskilda portfolio synliggöra barnens utveckling och lärande på förskolan. Inläggen kopplas till läroplanens mål och barnen ges möjlighet att delta i sin egen lärprocess.