Arbetsmiljöpolicy / Personalpolicy

Arbetsmiljöpolicy / Personalpolicy

Eskilstuna Fria Förskola AB har som ambition att ligga långt fram gällande frågor som rör den fysiska och psykiska arbetsmiljön. Vår målsättning är att ha kompetent personal som trivs med sitt arbete, samarbetar väl med kollegor och är intresserade av att utveckla såväl sig själva och sin egen arbetssituation som hela organisationen och dess verksamhet. För att detta ska vara möjligt krävs att arbetsmiljön är god.​


Vår vision är att alla arbetstagare ska trivas på arbetsplatsen och i arbetsrollen. Samtliga arbetstagare ska ges möjlighet till utveckling i sin yrkesroll genom eget engagemang och genom möjligheter i verksamheten. Samtliga arbetstagare ska ha viljan, engagemanget och initiativtagandet till att vilja vara delaktiga i vår utveckling att bli Eskilstunas bästa och mest attraktiva förskolor.