Förmåner

Förmåner

Företagshälsovård

Vi vill ha friska och hälsosamma medarbetare. Som ett led i detta har vi ett avtal med Previa som tillhandahåller företagshälsovård för vår räkning. Vi erbjuder alla som arbetar i förskolan en frivillig hälsoundersökning vartannat år.

Pedagogisk måltid

På Eskilstuna Fria Förskola serverar vi pedagogiska måltider. Detta innebär att måltiden är en del av den pedagogiska verksamheten. Måltiden ska ses som ett tillfälle till samvaro mellan barn och pedagoger där vi som pedagoger fungerar som förebilder för barnen. De pedagogiska måltiderna är kostnadsfria och innebär att arbetstagaren äter den mat som serveras.

Friskvårdsbidrag

Samtliga tillsvidareanställda på Eskilstuna Fria Förskola erbjuds ett årligt friskvårdsbidrag. Vi följer skatteverkets regler gällande skattefria förmåner inom motion och friskvård.  ​

Arbetskläder

Eskilstuna Fria Förskola står för vissa arbetskläder.

Skobidrag

Samtliga tillsvidareanställda på Eskilstuna Fria Förskola erbjuds ett årligt skobidrag.