Pedagoger

Pedagoger

Som ett sätt att kvalitetssäkra våra verksamheter har alla tillsvidareanställda på Eskilstuna Fria Förskola kvalificerade utbildningar. Vi har ett gott samarbete mellan förskolorna och har en egen vikariepool.