Klagomålshantering

Via denna sida kan ni rapportera in era synpunkter. Fyll i formuläret nedan så återkommer vi till er.

Eskilstuna Fria Förskola har som mål att vara Eskilstunas bästa förskolor. Vi strävar efter att ständigt göra framsteg och ser synpunkter, förslag på förbättringar och klagomål som ett viktigt led i vårt utvecklingsarbete.

Enligt skollagen 4 kap 8 § ska huvudmannen ha skriftliga rutiner för att ta emot och utreda klagomål mot utbildningen. 

Vid synpunkter, förslag på förbättringar eller klagomål ska det i första hand framföras till pedagogerna på förskolan. Om problemet inte hanteras på ett tillfredsställande sätt kontaktas förskolans rektor. Om missnöje fortfarande kvarstår görs ett skriftligt klagomål här nedan. Alla skriftliga klagomål delges huvudmannen, anonyma klagomål hanteras utan möjlighet till återkoppling eller samråd. Efter samråd med huvudmannen påbörjar rektorn en utredning. Huvudmannen ansvarar för att utredningen genomförs på ett adekvat sätt.

Samtliga klagomål utreds och rektorn ansvarar för att dokumentera skriftliga ärenden. Materialet arkiveras enligt rutin. Huvudmannen fattar beslut om klagomål anses utrett.

Om klagomålet avser rektorn görs ett skriftligt klagomål via förskolans hemsida direkt.

Inom 10 arbetsdagar ska rektorn ge svar på klagomålet. I vissa fall kan ett klagomål vara komplicerat eller av annat skäl kräva längre tid att undersöka. Behövs mer än 10 arbetsdagar meddelas orsak till fördröjning.

%d bloggare gillar detta: