/ Våra mål

Fria Förskolans vision

Vår vision är att ge varje barn dagar som utmanar och lockar till lek och lärande. Tillsammans har vi som ambition att erbjuda barnen en varierad, utforskande och utmanande verksamhet där lek och lärande går hand i hand och där barnens intressen ligger i fokus. Vi vill ha glada barn som upplever sin vardag som meningsfull och som med glädje kommer till vår förskola varje dag.  Vi vill ge barnen möjligheter till sociala möten med såväl andra barn som vuxna samt skapa en miljö där alla barn känner sig sedda och trygga.

 

Fria Förskolans profilering

Vi har valt att profilera oss emot hälsa och välmående då vi tycker att grunden till utveckling och inlärning ligger i välmående barn. Detta innebär att vi lägger stor vikt vid värdegrundsarbete, idrott och hälsa samt miljöarbetet på vår förskola.

Tillbaka till startsidan