/ En dag hos oss

Vår dag börjar klockan 06:30 då förskolan slår upp sina dörrar för dagen.

Klockan 08:00 serveras frukost i form av gröt och smörgås med alla dess tillbehör. Klockan 09:00 har vi samling i två olika grupper. Vi pratar om dagen, noterar vilka barn som är på plats och vilka vi saknar, sjunger och diskuterar olika frågor. Samlingen avslutas med en fruktstund.

Därefter har vi planerade aktiviteter i mindre grupper. Det kan vara alltifrån ett besök till skogen eller rörelselekar till någon form av skapande eller musik.

Klockan 11:30 serveras lunch.

Efter lunchen har vi sov-vila för de barn som behöver och läs-vila för alla andra barn.

Efter läs-vilan har de vakna barnen planerade aktiviteter i mindre grupper. Det kan vara alltifrån naturvetenskapliga experiment, matematiksamling eller rytmik.

Klockan 14:30 serverar vi mellanmål i form av smörgås och frukt.

Efter mellanmålet leker vi antingen ute på vår gård eller inomhus tills det är dags att gå hem.

Förskolan stänger klockan 17:00.

Tillbaka till startsidan